Inland fleet gets ‘greener’ – Vloot binnenwateren wordt groener

|

This article in Dutch decribes the Dutch Inland shipping Industry taking responsibility for creating a ‘green fleet’.

Dat de binnenvaartsector de ‘groene’ boodschap serieus neemt, leest u hier in een artikel van in het Netherlands Maritime Technology magazine.