Blue Efficiency shop (with SNN en EFRO)

This article is written in Dutch, due to publication regulations. If you wish for more information in English, please contact us.

Verduurzaming wordt een steeds belangrijker thema voor de watersportliefhebber en is daarmee een belangrijk USP (Unique Selling Point) voor de scheepsbouw. Het verminderen van factoren die duurzaamheid niet bevorderen, zoals brandstofgebruik, motoremissie, golfslag en geluid, vormt hierbij een belangrijke drive.

Om een significante verduurzaming van zowel bestaande als nieuw te bouwen vaartuigen te realiseren, is een technologische stap noodzakelijk. In het project wordt door WJH Yachtingservices en Van Oossanen Naval Architects B.V. in samenwerking een one-stop-shop service concept ontwikkeld waarbij een afgestemde onderwater-vaarvleugel, de gepatenteerde Hull Vane®, binnen 5 dagen kan worden ontworpen, gebouwd en gemonteerd onder een bestaand motorjacht. Hiermee wordt een brandstofreductie van 15 tot 25% beoogd.

In hydrodynamische analyses is het principe van de werking van de onderwater-vaarvleugel technologie (Hull Vane®) als add-on aangetoond. Om deze kennis te valideren is een geparametriseerd model nodig waarmee op basis van bootkarakteristieken (zoals lengte, omvang en snelheden) de optimale geometrie van de onderwater-vaarvleugel flexibel kan worden berekend. Vervolgens wordt een modulair bouwsysteem ontwikkeld waarbij de onderwater-vaarvleugels op flexibele wijze kunnen worden afgestemd op bestaande motorjachten, op basis van het geparametriseerde model. Na realisatie wordt in een validatie-onderzoek het brandstofverbruik met en zonder onderwater-vaarvleugel in een varend prototype bepaald en vergeleken met de voorspelde waarden van het geparametriseerde hydrodynamische model.

Het ontwikkelde prototype vormt een showcase van state-of-the-art duurzaamheidstechnologie voor motorjachten en zal voor expositie- en demonstratie-doeleinden worden ingezet.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

EuropaSNN